Hur vi väljer virke

Allt virke som bröderna Larsson använder sig av väljs noga ut enligt gammal kravspecifikation för att klara våra högt ställda krav.
Fram till ca 1960 fanns en branschstandard som föreskrev att till fönsterproduktion skulle det vara minst 6 årsringar/cm för att vara godkänt. Tyvärr frångick man denna standard i slutet av 60 talet och efter det har fönsterbranschen haft problem med kvalitén. Framförallt under 70 och 80 talet.

1

Frodigvuxet virke med glest mellan årsringarna. Sorteras ut och används som bränsle till fabriken under vintern alternativt säljs som regelvirke till byggnation i Åmsele med omnejd

2

Virke med Tjör. Detta virke kommer att slå sig och bli vint. Tjör är en ”muskel” som bildas i virke som stått utsatt för vind. Kan uppstå i sluttningar, sjökanter och andra ställen som exponerats för mycket vind. Sorteras ut och används som bränsle.

3

Senvuxet virke med täta årsringar. Används i ytterbågens sido och överstycken samt innerbågen som inte exponeras lika mycket för fukt, väder och vind. Minst 6 årsringar/cm

4

Extra senvuxet virke. Används i ytterbågens understycken på karm och båge eftersom regnvatten rinner neråt och exponerar dessa delar extra mycket. Normalt 8-12 årsringar men ibland upp till 30 årsringar/cm

5

Tjärgadd. Virke med hög andel tjära vilket ger en naturlig impregnering. Används i mån av tillgång alltid i understycken p.g.a. detta virkes extra motståndskraft mot fukt

Är du lycklig ägare till ett äldre hus och det börjar bli dags att byta till nya fönster och dörrar som passar husets karaktär. Välj ett allmogefönster som bevarar den unika känslan och charmen som många äldre hus har.

Kontakta oss för konsultation, offert eller om du vill ha mer information

Kontakta oss

Br. Larssons Snickeri
Industrivägen 23, 922 75 Åmsele
Tel: 0933-600 38
E-post: info@brlsnickeri.se

Organisationsnummer
556201-6245

Öppettider

Måndag - Fredag 7:00 - 16:00
Lördag, Söndag Stängt

Lunch 10:00 - 10:40

Lokala råvaror

Vi använder enbart råvaror från skog i Norra Sverige,vi tillverkar fönster och dörrar av Norrländsk senvuxen fura. Det bästa virket väljs noggrant ut för att våra fönster och dörrar ska klara våra högt ställda kvalitetskrav